Tập đoàn BGF được hình thành từ 2014. Trên cơ sở Nhà máy thức ăn chăn nuôi BIGRFEED Hưng Yên. Đến nay BGF đã phát triển nhanh và mạnh với hệ thống các Công ty, Nhà máy thành viên ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Toàn bộ các Nhà máy, Trung tâm nghiên cứu và Trại được thiết kế hiện đại nhất, liên tục cải tiến theo mô hình và công nghệ cao từ Châu Âu. Mục đích mang lại giá trị tốt và phù hợp nhất cho BGF và khách hàng cùng cộng đồng chung.

Chúng tôi mong muốn được sự quan tâm của các đối tác và khách hàng. Nhằm mạng lại thành công cho Tập đoàn và quý vị. Tập đoàn BGF sẽ liên tục nỗ lực cải tiến và hoàn thiện công nghệ cùng dịch vụ của mình

 

Tập đoàn BGF được hình thành từ 2014. Trên cơ sở Nhà máy thức ăn chăn nuôi BIGRFEED Hưng Yên. Đến nay BGF đã phát triển nhanh và mạnh với hệ thống các Công ty, Nhà máy thành viên ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Toàn bộ các Nhà máy, Trung tâm nghiên cứu và Trại được thiết kế hiện đại nhất, liên tục cải tiến theo mô hình và công nghệ cao từ Châu Âu. Mục đích mang lại giá trị tốt và phù hợp nhất cho BGF và khách hàng cùng cộng đồng chung.

Chúng tôi mong muốn được sự quan tâm của các đối tác và khách hàng. Nhằm mạng lại thành công cho Tập đoàn và quý vị. Tập đoàn BGF sẽ liên tục nỗ lực cải tiến và hoàn thiện công nghệ cùng dịch vụ của mình

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

  • Mục đích: Mang đến môi trường sống và làm việc tốt nhất cho các thành viên tại Tâp đoàn. là nơi cung cấp đáng tin cậy với những sản phẩm chất lượng nhất.

  • Sứ mệnh: Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một Tập đoàn lớn với chuỗi cung ứng khép kín 3F ( Feed – Farms – Foods). Từ Nông Trại đến Bàn ăn

  • Triết lý: Khách hàng và đối tác là giá trị cơ bản và tạo nên thành công của BGF GROUP