Tập đoàn BGF là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp. Tập trung hướng tới chuỗi giá trị khép kín liên quan đến chăn nuôi và tạo ra thực phẩm sạch. Mang lại các giá trị hữu ích cho công đồng chung. Vì nền Nông nghiệp Việt Nam… Xem thêm

Lĩnh vực

Lĩnh vực

Lĩnh vực

Sự kiện

Xem tất cả

Sự kiện

Xem tất cả

Sự kiện

Xem tất cả

Thư viện

Thư viện

Thư viện