Bigrfeed Hưng Yên và hoặt động văn hóa công ty

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong những năm gần đây công ty BIGRFEED Hưng Yên đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Để xây dựng Công ty trở thành một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi ngang tầm khu vực và quốc tế, vững bước vào nền kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập và tiếp tục phát triển, toàn thể CBCNV Công ty và các Công ty thành viên cùng nhau xây dựng Công ty lớn mạnh.

1. Kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp ấy ,toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và các Công ty thành viên. Đoàn kết là một truyền thống quý báu và cũng là nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên sức mạnh của Tổng Công ty để vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.
2. Lãnh đạo các cấp thực sự tâm huyết với nghề, với người và với sự phát triển của Công ty. Lãnh đạo công ty là những người gương mẫu, có tin thần trách nhiệm cao trong công việc, hòa đồng với mọi người.
3. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ CBCNV trong đó coi trọng ngang nhau việc nâng cao trình độ chung của toàn thể đội ngũ CBCNV và việc phát hiện tập trung bồi dưỡng đào tạo các cán bộ và chuyên gia trong từng lĩnh vực.
4. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn là uy tín và sự tồn tại của Công ty: Chất lượng sản phẩm do con người làm ra và được bảo đảm từ nơi sinh ra nó. Việc duy trì và phát triển Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 900l được các lãnh đạo công ty bảo đảm nhằm giám sát, kiểm soát toàn bộ các sản phẩm dịch vụ của Công ty.
5. Duy trì, phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với hách hàng. Coi việc phục vụ hách hàng là việc quan trọng hàng đầu của Công ty: Công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, làm thoả mãn khách hàng bằng chính những sản phẩm chất lượng của Công ty với chính sách: “ Khách hàng là số 1 “
6. Không ngừng học hỏi vươn lên, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới áp dụng vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty
7. Chăm lo đời sống cán bộ CBCNV và thực hiện tốt công tác xã hội: Chăm lo đời sống CBCNV phải bắt đầu từ việc chăm lo đời sống của CBCNV, giải quyết tốt các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng để CBCNV gắn bó lâu dài với Công ty và thực sự coi Công ty như một gia đình lớn của mình.

60032516 1370905259717078 4337813936989536256 N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *