ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BGF – BIGRFEED

Ngày 01/08/2018, Công ty Cổ phần Bigrfeed Hưng yên tổ chức thành công Đại hội cổ đông. Tại Đại hội, Ban giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động và thành quả Công ty đạt được trong sáu tháng đầu năm. Bên cạnh đó, Ban giám đốc cũng đã đưa ra phương hướng và kế hoạch cho sáu tháng cuối năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *