BGF – BIGRFEED TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2020”

Hội nghị đã được tổ chức vào ngày 10/10 và ngày 11/10 tại Cát Bà – Hải Phòng dưới sự điều hành của Ông Lâm Hải Châu – Tổng Giám Đốc với sự hiện diện của các Giám đốc kinh doanh và các Phòng ban trong khối kinh doanh

Db5b58196b708d2ed461

Đây là buổi họp định hướng chiến lược kinh doanh của năm tới. Sau 2 ngày làm việc hội nghị đã thành công tốt đẹp và đưa ra định hướng cụ thể cho kế hoạch bán hàng của năm 2020.

E758e87a0308e556bc19

Hội nghị là tiền đề cho kế hoạch chi tiết của các Khối Nhà máy, Kỹ thuật, Kinh doanh, Tài chính năm 2020 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019, đồng thời cũng là bước khởi động đầu tiên cho chương trình hành động của năm 2020.

4f29ff021470f22eab61 Ae8c6eab85d963873ac8 Cd82d1a43ad6dc8885c7 Fb948cb867ca8194d8db

BIGRGFEED – “Thành Công trên từng bước tiến !”                                                              ——————— Created by Đạt Còi Bigrfeed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *