Lễ kí hợp đồng cung cấp thiết bị, lắp đặt line 2 (15tấn/h) – giai đoạn 3 dự án nhà máy BGF – BIGRFEED

Ngày 25/10/2019 vừa qua, tại Nhà máy BIGRFEED Hưng Yên. Công ty CP BIGRFEED HƯNG YÊN cùng FAMSUN đã ký kết hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị cho line 2 – giai đoạn 3 của Dự án Nhà máy. Line 2 với công suất 15 tấn/h kết hợp cùng line 1 BGF sẽ đạt công suất 250 ngàn tấn/ năm.

1
Trực tiếp ký Hợp đồng có Ông Lâm Hải Châu – Tổng Giám Đốc BGF và Ông Elvis Yin – Tổng giám đốc khu vực Châu Á của Famsun. Để có buổi ký kết này là cả một thời gian dài 2 bên đàm phán, cân nhắc, cũng như thể hiện sự tin tưởng của BGF với Famsun.

2
Trong giai đoạn khó khăn của ngành Chăn nuôi. Nhiều Nhà máy phải sản xuất cầm chừng. Nhưng BIGRFEED đã hết công suất và phải tiến hành lắp đặt thêm Line 2, qua đây ta thấy được sự quyết tâm phát triển, tiềm lực và khát vọng với sự thành công của BGF. Chứng tỏ khả năng làm việc của khối kinh doanh và nỗ lực của tập thể CBCNV BGF.

3 4 5 6 7 8 9 10

BGF – Thành công trên từng bước tiến!

When you do find tips that you think are great, you frequently have to return to exactly

The former appears to be more preferable because the editor will give you a opportunity to contemplate changes before the https://www.affordable-papers.net/ publication is published.

the same essay or article multiple times until you get it right.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *