Nơi lưu giữ khoảng khắc
Chúng tôi kể cho bạn những câu chuyện bằng hình ảnh thực tế trong nhiều năm xây dựng và phát triển của Capital House. Mỗi khoảng khắc được lưu giữ đều là những dấu mốc đẹp trong quá trình 17 năm vừa qua.

Thư viện ảnh

EcoCity Premia

Team Building 2020