Trang chủ >Tuyển dụng

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Mavin Group tự hào là một trong những Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam đã hoàn thiện được chuỗi khép kín “Từ Nông trại đến Bàn ăn”, bên cạnh đó chúng tôi luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển để mang lại những sản phẩm và chất lượng phục vụ tốt nhất tới Khách hàng. Hiện tại Công ty vẫn đang liên tục tuyển dụng các vị trí đến làm việc.

ĐI CÙNG MAVIN

Tập đoàn Mavin là nơi hội tụ của các cá nhân ưu tú của Việt Nam và quốc tế, những người tâm huyết với sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, với ước mong mang lại nguồn thực phẩm sạch và an toàn.

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và cung cấp chuỗi giá trị ,tập thể Mavin rất đa dạng về trình độ, địa lý, tuổi tác… nhưng sự đa dạng này là một kho báu đối với Mavin.

Giá trị cốt lõi của Mavin gồm: Đoàn kết, Đổi mới, Trách nhiệm, Chất lượng vượt trội, Sự hài lòng của Khách hàng và Minh bạch. Những giá trị đó hiện đang là kim chỉ nan cho hành động của mọi thành viên Mavin.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Trang chủ >Tuyển dụng

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Mavin Group tự hào là một trong những Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam đã hoàn thiện được chuỗi khép kín “Từ Nông trại đến Bàn ăn”, bên cạnh đó chúng tôi luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển để mang lại những sản phẩm và chất lượng phục vụ tốt nhất tới Khách hàng. Hiện tại Công ty vẫn đang liên tục tuyển dụng các vị trí đến làm việc.

ĐI CÙNG MAVIN

Tập đoàn Mavin là nơi hội tụ của các cá nhân ưu tú của Việt Nam và quốc tế, những người tâm huyết với sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, với ước mong mang lại nguồn thực phẩm sạch và an toàn.

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và cung cấp chuỗi giá trị ,tập thể Mavin rất đa dạng về trình độ, địa lý, tuổi tác… nhưng sự đa dạng này là một kho báu đối với Mavin.

Giá trị cốt lõi của Mavin gồm: Đoàn kết, Đổi mới, Trách nhiệm, Chất lượng vượt trội, Sự hài lòng của Khách hàng và Minh bạch. Những giá trị đó hiện đang là kim chỉ nan cho hành động của mọi thành viên Mavin.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Đào tạo với Mavin không chỉ mang ý nghĩa nâng cao trình độ cho CBNV, mà còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam những chuyên gia…

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ, PHÚC LỢI

Khi tham gia vào đại gia đình Mavin, mỗi cán bộ nhân viên sẽ được hưởng những đãi ngộ xứng đáng với đóng góp của mình cho sự phát triển của Mavin như: môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ lương thưởng cạnh tranh,…..